top of page

Conference Programme

Ko te manu kai i te miro, nōna te ngahere, ko te manu kai i te mātauranga, nōna te ao.

Conference Handbook 

The bird that partakes of the Miro berry reigns the forest, the bird that partakes of the power of knowledge has access to the world.

When will I present?
Click HERE for more information.
bottom of page